رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: با هدف توسعه باغات پسته استان و انجام عملیات پیوندزنی، ۴۱ هکتار از اراضی باغی شهرستان هلیلان به تولید پسته اختصاص یافته است‌.

اختصاص ۴۱ هکتار از باغات هلیلان به تولید پسته

آذرنوش عموزاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام عصر امروز در گفت و گو با خبرنگار روز واقعه در ایلام گفت: عملیات پیوندزنی پسته در ۴۱ هکتار از باغات روستا‌های چشمه ماهی، بالکان، کهره و سامان آغاز شده است. وی افزود: عملیات پیوندزنی در باغات پسته استان ایلام از اوایل خرداد آغازشده است و تا تیرماه این روند ادامه دارد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام با اشاره به توسعه باغات پسته تصریح کرد: در سال‌های آتی سطح و میزان بارورسازی باغات پسته در استان توسعه بیشتری خواهد یافت.  وی اظهار کرد: توسعه باغات پسته با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و خاک مستعد استان ایلام در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام یادآور شد: در حال حاضر سطح باغات پسته استان ۲۲۶ هکتار است.  پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید