طبق آمار اولیه اسامی شهدای حادثه سانحه بالگرد منتشر شد.

اسامی شهدای حادثه سقوط بالگرد +جزئیات

به گزارش روز واقعه، اسامی شهدای حادثه سقوط بالگرد حمل رئیسی و هیئت همراه بدین شرح است:

١- سید ابراهیم رئیسی ٢-آیت الله سید محمد علی آل‌هاشم ٣- حسین امیرعبداللهیان ۴-مالک رحمتی ۵- سردار سید مهدی موسوی ۶-یک نیروی سپاه انصارالمهدی(هویت نامشخص) ٧-خلبان (هویت نامشخص) ٨-کمک خلبان هویت نامشخص) ٩-کروچیف (هویت نامشخص)

دیدگاهتان را بنویسید