احمد وحیدی گفت: آن چیزی که به خصوص برای مهاجرین مطرح است، مربوط به کسانی بود که شناسه‌ای برای‌شان صادر شده است نه شناسنامه.

اظهارات مهم وزیر کشور درباره شناسنامه برای کودکان مهاجران افغان، تابعیت اتباع خارجی و ...

به گزارش روز واقعه، احمد وحیدی وزیر کشور، درباره اینکه چندی پیش تصویری منتشر شد مبنی بر اینکه برای اتباع بیگانه شناسنامه صادر شده است، آیا این مساله صحت دارد، گفت: آنچه که برای اتباع بیگانه است شناسه است البته ما در قانون مدنی خودمان یک راهی برای تحصیل تابعیت داریم که یک روالی دارد.

وزیر کشور در گفتگو با ایلنا، خاطرنشان کرد: اگر یک فرد خارجی درخواست تبعیت کند، این درخواست در یک مسیری بررسی می‌شود و تحصیل تابعیت یک سیستمی دارد که معمولاً در وزارت خارجه تصمیم‌گیری می‌شود و این یک روال عمومی است.

وی ادامه داد: آن چیزی که به خصوص برای مهاجرین در اینجا مطرح است؛ مربوط به کسانی بود که شناسه‌ای برای‌شان صادر شده است نه شناسنامه.

وحیدی درباره اینکه آیا برای کودکانی که مادرشان ایرانی هستند و با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند شناسنامه صادر می‌شود یا خیر، گفت: بله، برابر قانون. قانون پیش‌بینی‌هایی کرده است که انجام می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید