احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیات دولت، توضیحاتی درباره لفظ «حماسه مردم در انتخابات» ارائه کرد.

اولین واکنش وزیر کشور به جنجال توئیتش درباره حماسه در انتخابات مجلس

به گزارش روز واقعه، احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه جلسه امروز هیات دولت، گفت: برخی سعی کردند لفظ «حماسه مردم در انتخابات» را به مرحله دوم محدود کنند و درباره آن اظهارنظر کنند؛ این مطلب مربوط به تمام دوره انتخابات بود.

آنگونه که فارس روایت کرده، وی ادامه داد: انتخاباتی در بالاترین سطح امینت و سلامت با رقابت خوب و مشارکت ارزشمند مردم شاهد بودیم.

این خبر تکمیل می شود…

دیدگاهتان را بنویسید