بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هوای تهران هم اکنون در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌های جامعه قرار گرفت.

تهران  در شرایط هشدار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار گروه شهری روز واقعه، هم اکنون 18 دی ماه ۱۴۰۲ نیز شاخص آلودگی هوا روی عدد ١۶٢ است و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌های جامعه  قرار دارد. در سال جاری و براساس روز شمار شاخص آلودگی تا امروز18دی  ماه ۱۴۰۲ کیفیت هوای پایتخت، ۹روز در وضعیت پاک، 192روز در وضعیت قابل قبول، ٨٠ روز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و ١٢ روز ناسالم برای همه شهروندان بود. هوای تهران در هیچ روزی در وضعیت بسیار ناسالم و خطرناک قرار نداشته است. شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود که این تقسیم‌بندی شامل « از صفر تا ۵۰ هوا پاک»، « ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول(سالم) یا متوسط»، «از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس»، «از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم»، «از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم» و «از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک» می‌شود. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید