مردم شهرهای مختلف هرمزگان از جمله شهرهای میناب و بندرعباس با حضور در راهپیمایی پس از نمازجمعه از مردم فلسطین و گروههای مقاومت حمایت کردند.

حضور مردم بندرعباس و میناب در راهپیمایی حمایت از مردم فلسطین

دیدگاهتان را بنویسید