با حکم وزیر راه و شهرسازی، رضا نخجوانی به عنوان سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران منصوب شد.

سرپرست جدید شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران منصوب شد

‌به گزارش روز واقعه به نقل از ‌پایگاه خبری وزارت راه وشهر سازی، مهرداد بذرپاش در حکم خود خطاب به رضا نخجوانی تصریح کرد: به‌روز رسانی تجهیزات و فناوری‌های ارتباطی، ناوبری و نظارتی با پیگیری مجدانه و همکاری تنگاتنگ با مراکز علمی و دانش بنیان، ارتقای رقابت پذیری و سهم شرکت در بازار ناوبری منطقه ای از طریق افزایش ترافیک هوایی و نوآوری در خدمات از اقدامات مورد درخواست است. وزیر راه و شهرسازی در حکم خود به نخجوانی، از سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران درخواست ترغیب و تشویق بخش خصوصی و غیر دولتی در توسعه فرودگاه ها از طریق تسهیل سرمایه گذاری و ارائه مشوق ها و امتیازهای قانونی و بهره گیری از حداکثر توان علمی و حرفه ای موجود در کشور را کرده است. پیش از این حمیدرضا سیدی، مدیریت شرکت فرودگاه‌‌ها و ناوبری هوایی ایران را بر عهده داشت. رضا نخجوانی‌ در کارنامه کاری خود سابقه‌ رئیس سازمان هواپیمایی کشوری‌ را دارد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید