نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری گفت: اگر مطالبه‌گری عمومی نباشد، زمینه‌های فساد و انحراف فراهم می‌شود.

عدم مطالبه‌گری زمینه‌ساز فساد و انحراف است

به گزارش روز واقعه از کرمان، امان‌الله علیمرادی امروز با حضور در دفتر روز واقعه با تقدیر از خبرنگاران اظهار داشت: برای گفتمان‌سازی به کار رسانه‌ای گسترده نیاز داریم و انتظار است، رسانه‌ها جریان‌سازی ایده‌ها را انجام دهند. وی بیان کرد: مقام معظم رهبری انقلاب فرمودند مجلس خبرگان باید آرمان‌های انقلاب را از اجزای حاکمیت پیگیری و مطالبه کند، منتها فرمودند مقدمه این مطالبه‌گری نیز گفتمان‌سازی‌ست یعنی مطالبه آرمان‌های انقلاب به خواست عمومی آحاد ملت تبدیل شود. نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مطالبه‌گری خبرگان رهبری به‌معنای مطالبه عمومی‌ست نه بدین معنا که نماینده خبرگان به‌صورت موردی و شخصی مطالبه‌ای از بخشی از حاکمیت داشته باشد بلکه وظیفه نمایندگان، ایجاد جریان‌سازی مردمی است و آحاد ملت باید مطالبه‌گر شوند و زمینه نظری، فکری و انگیزه‌ای مطالبات در بین مردم تشویق شود که مردم خواهان آرمان‌های انقلاب از حاکمیت باشند. علیمرادی عنوان کرد: اصل انقلاب و پیروزی انقلاب ما مردمی است و پیگیری آرمان‌های انقلاب هم باید مردمی باشد و گفتمان‌سازی به کار رسانه‌ای گسترده نیاز دارد و انتظار است، رسانه‌ها جریان‌سازی ایده‌ها را انجام دهند. وی خاطرنشان کرد: تا وقتی که آحاد ملت خواستار تحقق اهداف انقلاب و نظام باشند، خواسته‌ها محقق می‌شود و اگر مطالبه‌گری عمومی نباشد، زمینه‌های فساد و انحراف فراهم می‌شود.  پایان پیام/80019/ب

دیدگاهتان را بنویسید