نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند نسبت به وضع عوارض کاهنده صادرات مواد خام و نیمه‌خام در طول زنجیره ارزش اقدام کند. همچنین دولت موظف به تعیین روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک در طرح‌های سرمایه‌گذاری شد.

مجلس دولت را موظف به تعیین نرخ خوراک در طرح‌های سرمایه‌گذاری کرد

به گزارش خبرنگار سیاسی روز واقعه، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،19مهر) مجلس شورای اسلامی، اجزای (4) و(5) بند(ج) ماده 48 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند نسبت به وضع عوارض کاهنده صادرات مواد خام و نیمه‌خام در طول زنجیره ارزش اقدام کند. همچنین دولت موظف به تعیین روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک در طرح‌های سرمایه‌گذاری شد.  جز(4)- در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که طی سال‌های برنامه، عملیات اجرایی آنها آغاز می شود و یا به بهره برداری می‌رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد می‌کنند، ممنوع است. دولت موظف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنج ساله، روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت را که در این طرح‌ها استفاده می شوند، تعیین کند. تغییر این نرخ‌ها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است. جز(5)- دولت موظف است از سال اول برنامه، نسبت به وضع عوارض کاهنده (با لحاظ یارانه‌های مستقیم متعلقه) صادرات مواد خام و نیمه خام در طول زنجیره ارزش به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید