مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران در آیین اختتامیه نخستین دوره طرح «من شهردارم» در خصوص این طرح گفت: این طرح برای اولین بار در کشور اجرا می شود و می تواند یک الگوی خوب باشد.

من شهردارم به کجا رسید؟

 امیر شهرابی، مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران در آیین اختتامیه نخستین دوره طرح «من شهردارم» در خصوص این طرح گفت: این طرح برای اولین بار در کشور اجرا می شود و می تواند یک الگوی خوب باشد. وی با بیان اینکه در این طرح ۲۸۰۰پروژه را در این سامانه قرار دادیم، گفت:  حدود۱۴۶۰ پروژه توسط مردم انتخاب شد و  بالغ بر ۴هزار میلیارد تومان  از سهم بودجه سرمایه سال آینده به این پروژه ها اختصاص پیدا کرد. به گفته شهرابی، ۳۴۵ هزار نفر از مردم تهران در این طرح شرکت کردند و ۴۵۸ هزار پرسشنامه تکمیل شد. همچنین ۷۳۰ پرسشگر فعال داشتیم که ۵۶۰ نفر آن از همکاران بودند و ۱۷۰ نفر داوطلب داشتیم. وی ادامه داد:  به ۹۴ درصد از اهدافمان رسیدم و  موضوعات دارای اولویت از نظر مردم بحث مخازن زباله جانواران موذی و بوستان ها بود. انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید