مدیرکل امور مالیاتی کردستان اعلام کرد: با توجه به تغییراتی که امسال باتوجه به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در نحوه ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شده است، مهلت اصلاح و تکمیل اظهارنامه دوره زمستان ۱۴۰۲ که تا پیش از این تا ۳۱ فروردین درنظر گرفته شده بود تا ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تمدید شده است.

مهلت اصلاح و تکمیل اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده تمدید شد

به گزارش روز واقعه از سنندج، مصطفی فعله‌گری مدیرکل امور مالیاتی کردستان تصریح کرد: چنانچه مودیان مالیاتی اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال ۱۴۰۲ را تا دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری اصلاح و تکمیل نمایند، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده برخوردار می شوند.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور براساس صورتحساب‌های صادره در سامانه مودیان نسبت به تهیه اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۲ اقدام نموده و اظهارنامه مزبور را از طریق سامانه های tp.tax.gov.ir یا my.tax.gov.ir در دسترس مودیان محترم قرار خواهد داده است که مشمولان قانون می‌توانند تا موعد مقرر نسبت به اصلاح و تکمیل آن اقدام نمایند.

شایان ذکر است به منظور تکریم و جلوگیری از تضییع حقوق مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، راهنمای تکمیل اظهارنامه موضوع ماده (۳) قانون تسهیل در سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir قرار دارد.

46

دیدگاهتان را بنویسید