همزمان با روز خبرنگار(17 مردادماه)، نشست صمیمی سردار سیدمحمود میرفیضی فرماندهی انتظامی استان خوزستان با اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست فرماندهی انتظامی استان خوزستان با اصحاب رسانه

دیدگاهتان را بنویسید