معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان با بیان این مطلب که از آنجایی که تا پایان برنامه هفتم توسعه (سال ۱۴۰۸_۱۴۰۷) ۵۱.۵ درصد از دانش‌آموزان به رشته‌های فنی و کاردانش باید هدایت شوند، گفت: جمعیت دانش‌آموزان شاغل تا پایان برنامه توسعه هفتم به ۲۳ هزار و ۱۱ نفر می‌رسد.

هدایت ۵۱ درصد از دانش‌آموزان به رشته‌های فنی و کاردانش

وهاب ادیبی، معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان امروز در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه در پایان برنامه هفتم توسعه که سال تحصیلی ۱۴۰۸_۱۴۰۷ است پیش‌بینی می‌شود ۵۰ درصد دانش‌آموزان در سطح کشور در رشته‌های فنی و کاردانش تحصیل کنند، اظهار داشت: این موضوع برای استان ۵۱.۵ درصد پیش‌بینی می‌شود.  معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان استان زنجان با بیان اینکه در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ جمعیت دانش‌آموزی در دوره متوسطه دوم(نظری، فنی‌‌و‌حرفه‌ای و کاردانش) بیش از ۳۸ هزار و ۷۸۱ دانش‌آموز است، گفت: این موضوع در سال تحصیلی ۱۴۰۸-۱۴۰۷ به ۴۵ هزار و ۲۶۵ دانش‌آموز خواهد رسید. وی با بیان اینکه در پایه دهم امسال نسبت به سال گذشته ۶.۳ درصد افزایش ورود به رشته‌های فنی و کاردانش را داشتیم، گفت: این موضوع در سال تحصیلی ۱۴۰۸-۱۴۰۷ به بیش از ۲۳ هزار نفر خواهد رسید. میرزایی با بیان اینکه امسال سهم پایه دهم در رشته‌های فنی‌و‌ ‌حرفه‌ای و کاردانش ۴۵.۲ بوده است، گفت: سهم رشته‌های نظری حدود ۵۴.۸ است. معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان استان زنجان با بیان این مطلب که از آنجایی که تا پایان برنامه هفتم توسعه  ۵۱.۵ درصد از دانش‌آموزان به رشته‌های فنی و کاردانش باید هدایت بشوند، گفت: جمعیت دانش‌آموزان شاغل تا پایان برنامه توسعه هفتم به ۲۳ هزار و ۱۱ نفر می‌رسد. پایان پیام/۷۳۰۲۱

دیدگاهتان را بنویسید