اظهارات پناهیان درباره پیامبر و امام علی همچنان در محافل سیاسی و رسانه ای مورد بحث است.

پناهیان با چهره ای مضطرب و صدای لرزان، با توهم داشتن طرفداران زیاد حرف هایش درباره رسول الله و امیرالمومنین را توجیه کرد

به گزارش روز واقعه، هادی سروش استاد حوزه علمیه در این زمینه در یادداشتی در عصرایران، نوشته است:

گوینده “گوشت تلخ” بعد از آن گفتار بسیار غلطش که محتوا و ظاهر آن کاملا با مقام شامخ رسول الله (ص) و امیرالمومنین (ع) منافات جوهری داشت؛ در شب بعد بار دیگر در رسانه حکومتی ظاهر شد و با چهره ای مضطرب و صدای لرزان با توهم وجود طرفداران زیاد و حمایت آنان از کلام گذشته اش ! به توجیه سخن شب گذشته خود پرداخت!

وی اضافه بر خطای فاحش گذشته اش که باعث بیانیه حدود ده استاد شناخته شده حوزه قم شد و نیز فرهیختگان گرامی علوم حوزوی اظهار ناراحتی نموده و اقدام به پاسخ نمودند ، بار دیگر خطا دوم و سوم را مرتکب شد !

دیدگاهتان را بنویسید