بر اساس سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا، کیفیت هوای شهرستان‌های نهبندان، سرایان و زیرکوه در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

کیفیت هوای 3 شهرستان خراسان‌جنوبی در وضعیت ناسالم قرار دارد

به گزارش روز واقعه از بیرجند، بر اساس سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا، کیفیت هوای شهرستان‌های نهبندان، سرایان و زیرکوه در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.  وضعیت هوای نهبندان با شاخص ۱۳۳، سرایان با شاخص ۱۲۸و زیرکوه با شاخاص ۱۰۹ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. همچنین کیفیت هوای بیرجند با شاخص ۹۲ در وضعیت قابل قبول قرار گرفت. بنا بر توصیه کارشناسان، گروه‌های حساس در شهرستان های نهبندان، زیرکوه و سرایان از تردد در خیابان‌ها خودداری کنند. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید