دفتر هیات دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران در یک گزارش فعالیت‌های دولت را در 17 ماهه اخیر به صورت مختصر منتشر کرد.

گزارش عملکرد ١٧ ماهه دولت منتشر شد

به گزارش گروه سیاسی روز واقعه، دفتر هیات دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران در یک گزارش فعالیت‌های دولت را در 17 ماهه اخیر به صورت مختصر اعلام کرد.  این گزارش در 6 محور تنظیم شده است. افزایش پایدار تولید و اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه تأمین مالی اقتصاد، توسعه زیرساخت‌ها، توسعه آموزش علوم و فناوری، امور فرهنگی اجتماعی و سلامت و امور سیاست داخلی خارجی و دفاعی امنیتی جزو محورهای 6 گانه گزارش 17 ماهه دولت هستند. متن کامل این گزارش را از اینجا    مشاهده کنید. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید