مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان گفت: 465 پروژه با 1883 کلاس درس در دست اجرای این اداره کل در سیستان و بلوچستان قرار دارد.

465 پروژه در دست اجرای نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان قرار دارد

به گزارش روز واقعه از زاهدان، میثم لک‌زایی امروز با حضور در دفتر روز واقعه در زاهدان اظهار کرد: در حوزه فضاهای آموزشی، هم افزایی خوبی انجام شده و دولت نیز ویژه بسیار خوبی داشته و تخصیص 100 درصدی منابع را در سال قبل داشتیم. مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان افزود: مجموعه خیرین هم در تامین فضاهای آموزشی و امکانات خوب پای کار هستند. وی بیان کرد: در زمینه توزیع منابع بر اساس سند توسعه تدوین شده اولویت با شهرستانهایی است که در بحث فضا سرانه موزشی کمتری دارند یا تراکم دانش آموزی بالاتری دارند. لک‌زایی گفت: برای هر شهرستان ضریب محرمیت تعریف شده است و هر شهرستانی که آمار دانش آموزی بالاتری دارد در توزیع منابع عدد بیشتری می گیرد. وی ادامه داد: در شهرستانهایی که فضای آموزشی کمتری دارند پروژه‌های تحویلی نوسزی مدارس بیشتر بوده است و آن شهرستانها به میانگین سرانه استان نزدیک شده‌اند. مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان اضافه کرد: شهرستانهایی داریم که در تامین زمین دچار محدودیت هستند و مجبور بودیم فضای آموزشی را در این مناطق دو طبقه احداث کنیم. این مسئول افزود: در شهرستان زاهدان نیز به سبب همین محدودین زمین، تعداد مدارس یک طبقه کمتر است، زاهدان به 12 محله تقسیم کردیم و بالای 90 درصد پروژه‌های نوسازی مداری در حاشیه شهر است. وی با بیان اینکه حذف مدارس کانکسی سطح استان در دستور کار است، گفت: هر جایی 10 تا 12 دانش آموز داشته باشیم کلاس درس می سازیم. مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان بیان کرد: در هیچ نقطه ای نیست که بدون دانش آموز باشد و ما مدرسه ساخته باشیم و هیچکدام از پروژه‌هایی که نوسازی مدارس احداث کرده و تحویل داده است بلااستفاده نمانده است. وی با بیان اینکه تاکنون هرکجا تراکم و افزایش دانش آموز باشد نسبت به احداث مدرسه اقدام می کنیم، گفت:  آموزش و پرورش به عنوان بهره‌بردار هر جایی که در روند ساخت و ساز پیشنهاد و نظری داشته بررسی و به پیشنهادات تایید شده جامع عمل پوشانده شده است. لک‌زائی گفت: حدود 300 توپی کلاس در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان ساخته شده است، که همه در روستاهایی است که خانه های مردم کپر است. مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان افزود: برای احداث مدارس در نقاط مختلف، اولویت بندی انجام دادیم و بر اساس اولویت ها در مناطق و شهرستانها ورود می کنیم به گونه ای که در زاهدان در حاشیه شهر حدود 20 پروژه احداث کردیم. این مسئول اضافه کرد: ساخت و ساز فضای آموزشی وظیفه ذاتی این اداره کل است بطوریکه در سال اخیر علاوه بر جذب صددرصدی اعتبارات تخصیص یافته ، هزینه کرد بهینه آن با درنظر گرفتن نیازهای به روز هر منطقه در استان به ویژه با رویکرد مدارس هنرستانی و افزایش مهارتی دانش آموزان صورت گرفته است. وی ادامه داد: با توجه به افزایش آمار دانش آموزی در سال تحصـــیلی 1402-1401 به تعداد 764475 نفر نسبت به سال تحصیلی 1401-1400  با 750715 نفر  و حدود 2 % رشد ، سرانه آموزشی استان به 3/81 مترمربع افزایش یافته است. مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان بیان کرد: در مجموع 465 پروژه با  1883  کلاس درس در دست اجرای این اداره کل قرار دارد. پایان پیام/3139

دیدگاهتان را بنویسید