فارس من| شوتی‌ها چه زمانی به پارکینگ‌ها شوت می‌شوند

موافقان برخورد با خودروهای شوتی می‌گویند: در هر جاده‌ای که به سمت مرزها در حال حرکت باشید با خودروهایی مواجه می‌شوید که با سرعت موشک از کنارتان گذر می‌کنند و به هیچ قانون و مقرراتی پایبند نیستند.

Read More