نویسندگان برگزیده سومین دوره کتاب سال فارس معرفی شدند

استاندار فارس با بیان اینکه باید به کتاب مجازی به عنوان مکمل نگاه کرد، گفت: نوجوانان و جوانان باید با ارزش کتاب و کتاب‌نویسی آشنا شوند.

Read More