مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: از تعداد فوت های ثبت شده در 9 ماهه سال 1402، 4/56 درصد مرد و 6/43 درصد زن بوده اند.

امسال مردان بیشتر فوت شدند یا زنان؟

به گزارش گروه رفاه اجتماعی روز واقعه، از تعداد فوت های ثبت شده در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲، ۴/۵۶ درصد مرد و ۶/۴۳ درصد زن بوده اند. به گزارش مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت سازمان ثبت احوال کشور، بر اساس اطلاعات موجود در ثبت احوال در ۹ ماهه امسال مردان ۴/۵۶ و و زنان ۶/۴۳ درصد از ثبت فوت ها را به خود اختصاص داده اند که این میزان در مدت مشابه سال قبل برابر ۹/۵۶ درصد برای مردان و ۱/۴۳ درصد برای زنان بوده است. گفتنی است، آمارهای ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور نشان می دهد در مقابل هر ۱۲۹ مرد فوت شده، ۱۰۰ زن فوت شده اند. همچنین در مقایسه ۹ ماهه امسال با مدت مشابه سال قبل ثبت فوت مردان ۵/۰درصد افزایش و زنان ۵/۰درصد کاهش داشته است. براساس این گزارش، در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۲۱۷۹۳ رویداد فوت به ثبت رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل با تعداد ۳۱۳۸۱۷ رویداد فوت ثبت شده، ۵/۲ درصد افزایش را نشان می دهد.  پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید